#Nyretransplantert

EPISODE 4

FERIE & FEST

“Det handler om å skape gode vaner, slik at du husker å ta medisinen f.eks. når du er ute med venner”

To read more about this podcast series, visit #Nyretransplantert