#Nyretransplantert

EPISODE 5

HVERDAGEN

“For det meste har jeg et helt vanlig liv, med noen ekstra hensyn”

To read more about this podcast series, visit #Nyretransplantert