EPISODE 1: TELEFONEN RINGER

Det kan være stressende å vente på en nyre. Du er sannsynligvis både spent og nervøs. I den første
podkastepisoden snakker vi om tiden mens man står på transplantasjonslisten.

Hvor lang tid må du vente? Hva kan du gjøre mens du venter? Hva gjør du når telefonen
endelig ringer? Nikolai Raaby Haugen, som har stått 5 år på transplantasjonsliste for en ny nyre, overlege i transplantasjonskirurgi på Rikshospitalet, Morten Heier Skauby og sykepleier Fanny Bruserud er gjester i
denne episoden.

I denne episoden tar vi opp temaer som:

• Ventetiden
• Transport til Rikshospitalet
• Restriksjoner ved å stå på en transplantasjonsliste
• Transplantasjonslisten
• Donormatch

MED I EPISODEN ER

Nikolai Raabye Haugen,
Nyretransplantert

Fanny Bruserud,
Koordinerende sykepleier
for nyretransplantasjon,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet


SE MER

Morten Heier Skauby,
Overlege, Seksj. for
Transplantasjonskirurgi,
Klinikk for Kirurgi,
Inflammasjonsmedisin
og Transplantasjon,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet


SE MER

EPISODE 2: PÅ SYKEHUSET

Lytt til denne podkastepisoden hvis du ønsker å høre hvordan operasjonen foregår. Vi har invitert Nikolai Raabye Haugen, som har vært transplantert hele 3 ganger. Han forteller om sine erfaringer fra tiden på sykehuset.

Med hjelp fra sykepleierne Tone Vidnes, Fanny Bruserud og overlege i transplantasjonskirurgi, Morten Heier Skauby, svarer vi på følgende spørsmål: Hvordan foregår operasjonen? Hvor lang tid må man ligge på overvåking? Og hvordan har man det i dagene etter operasjonen?

I denne episoden tar vi opp temaer som:

• Hva skjer når du ankommer Rikshospitalet?
• Undersøkelser før operasjon
• Hvem kan være med på sykehuset?
• Operasjonen
• Dagene etter operasjon

MED I EPISODEN ER

Nikolai Raabye Haugen,
Nyretransplantert

Fanny Bruserud,
Koordinerende sykepleier
for nyretransplantasjon,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet


SE MER

Morten Heier Skauby,
Overlege, Seksj. for
Transplantasjonskirurgi,
Klinikk for Kirurgi,
Inflammasjonsmedisin
og Transplantasjon,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet


SE MER

Tone Vidnes,
Fagutviklingssykepleier,
Avdeling for
transplantasjonsmedisin,
sengepost transplantasjon,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet


SE MER

EPISODE 3: LIVET SOM FØR?

Et liv som nyretransplantert krever ekstra hensyn. Og medisin ikke minst. Hør Ena-Marie Roland og
Nikolai Raabye Haugen fortelle om den første tiden etter nyretransplantasjonen. De deler erfaringer med legekontroller, medisin og bivirkninger.

Hege Kampen Pihlstrøm, som er nyrelege på Rikshospitalet, svarer sammen med farmasøyt Marte Theie Gustavsen, og veileder om hva man kan og ikke kan gjøre når man er blitt nyretransplantert. For hva gjør man om man glemmer en dose?

I denne episoden tar vi opp temaer som:

• Medisiner
• Bivirkninger
• Kontroller hos legen
• Medisiner ved oppkast og diaré
• Glemt en dose?
• Avstøtning

MED I EPISODEN ER

Nikolai Raabye Haugen,
Nyretransplantert

Hege K. Pihlstrøm,
Nefrolog, Avdeling for
Kirurgi, Transplantasjon
og Inflammasjonsmedisin,
nyreseksjonen,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet


SE MER

Marte Theie Gustavsen,
Farmasøyt, Seksjon for
Nyremedisin, Avdeling for
Transplantasjonsmedisin,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshopitalet


SE MER

EPISODE 4: FERIE OG FEST 

Det er oppmuntrende nyheter i denne episoden! Sammen med Ena-Marie og Nikolai, som begge er
nyretransplantert, og nyrelege Hege Kampen Pihlstrøm gjør vi oss klar til en kveld på byen. Vi snakker blant annet om medisinintervaller og alkohol.

Vi avslutter samtalen med en snakk om reiser til utlandet. Ha din medisinliste på engelsk og pakk
medisiner i både kofferten og i håndbagasjen, er bare to av flere råd som gis i denne podkastepisoden.

I denne episoden tar vi opp temaer som:

• Vaksine
• Mat i utlandet
• Medisiner på reise
• Sol
• Alkohol/Røyk/snus

MED I EPISODEN ER

Nikolai Raabye Haugen,
Nyretransplantert

Ena-Marie Roland,
Nyretransplantert

Hege K. Pihlstrøm,
Nefrolog, Avdeling for
Kirurgi, Transplantasjon
og Inflammasjonsmedisin,
nyreseksjonen,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet


SE MER

EPISODE 5: HVERDAGEN

I denne podkastepisoden skal vi tilbake til hverdagen. For hvordan blir hverdagen etter en
nyretransplantasjon? Det er noen hensyn man må ta som nyretransplantert. Men når man har sine
rutiner – behøver det ikke å ta mye plass i hverdagen.

Hør Guro Helene Sørdalen fortelle hvordan hun har tilrettelagt hverdagen. Guro Helene ble
nyretransplantert som 5-åring. For henne er hverdagen friheten til å være frisk. Tving deg selv til å leve livet – oppfordrer hun. Nefrolog Stig Arne Kjellevold er også gjest i denne episoden.

I denne episoden tar vi opp temaer som:

• Skole
• Drømmejobben
• Mat
• Tilsetningsstoffer, e-stoffer og vitaminer

MED I EPISODEN ER

Guro Helene Sørdalen,
Nyretransplantert

Stig Arne Kjellevold,
Nefrolog, Nyreseksjonen,
Sykehuset i Vestfold HF,
Tønsberg


SE MER

EPISODE 6: HVERDAGEN FORTSETTER

I denne episoden er Guro Helene Sørdalen, som er nyretransplantert, og nefrolog Stig Arne Kjellevold på besøk. Sammen med programleder Siri Kristiansen  skal vi snakke om alt fra trening og plastisk kirurgi til kjæledyr og tannlegebesøk. Bruk sunn fornuft, og snakk med nyrelegen din, oppfordrer gjestene i episoden.

I denne episoden tar vi opp temaer som:

• Trening
• Toppidrett
• Plastisk kirurgi
• Tatovering
• Tannlege
• Kjæledyr

MED I EPISODEN ER

Guro Helene Sørdalen,
Nyretransplantert

Stig Arne Kjellevold,
Nefrolog, Nyreseksjonen,
Sykehuset i Vestfold HF,
Tønsberg


SE MER

EPISODE 7: FREMTIDEN

Det er vanskelig å forutse fremtiden, men vi har alle noen ønsker om hva den skal inneholde. Når det gjelder drømmer om familie eller karriere, er det noen ting du må forholde deg til som nyretransplantert. Hva må man tenke over før man som nyretransplantert går i gang med ‘prosjekt baby’? Og bør du fortelle arbeidsplassen at du er nyretransplantert?

Hør gynekolog Guri Bårstud Majak og nefrolog Stig Arne Kjellevold sammen med nyretransplanterte Guro Helene Sørdalen bl.a. snakke om arbeidsliv, prevensjon, familieplanlegging og kjønnssykdommer.

I denne episoden tar vi opp temaer som:

• Jobb
• Jobbintervju
• Venner og kjæreste
• Barnehagebarn og sykdom
• Graviditet
• Amming
• Prevensjon
• Kjønnssykdom

MED I EPISODEN ER

Guro Helene Sørdalen,
Nyretransplantert

Stig Arne Kjellevold,
Nefrolog, Nyreseksjonen,
Sykehuset i Vestfold HF,
Tønsberg


SE MER

Guri Bårstud Majak,
Gynekolog, Kvinneklinikken,
OUS, Ullevål sykehus


SE MER