KONTAKT OSS

Denne nettsiden er utviklet av Astellas Pharma, for å gi informasjon om nyretransplantasjon til og unge 
og deres pårørende. Astellas Pharma er et legemiddelfirma.

For mer informasjon om podcasten kan du kontakte oss på mail: kontakt.no@astellas.com

Informasjonen på dette nettstedet er rettet mot et norsk publikum.
Du må alltid snakke med din nyrelege eller annet kvalifisert helsepersonell om medisinske råd.