OM PODKASTEN

#NYRETRANSPLANTASJON

I podkastserien #Nyretransplantert møter du tre nyretransplanterte i Norge som snakker om livet som ung og nyretransplantert. Sammen med programlederen Siri Kristiansen blir du invitert inn i deres hverdag. Ble det som de forestilte seg? Vi snakker om alt fra ventetid og operasjon til hverdag, reiser, fest og fremtid. Du får erfaringer, tips og råd fra transplantasjonskirurg, nyreleger, sykepleiere, en gynekolog og en farmasøyt.

Målet med #Nyretransplantert er å forberede deg som er eller skal bli nyretransplantert, til livet etter
nyretransplantasjonen. Her vil du høre en rekke personlige fortellinger fra andre unge nyretransplanterte.

Podkasten er utviklet av legemiddelfirmaet Astellas Pharma. Astellas Pharma er et japansk
legemiddelfirma som tilbyr immundempende medisin som hjelper kroppen med ikke å avstøte et nytt organ etter f.eks. en lever- eller nyretransplantasjon.

Informasjonen gitt på dette nettstedet er kun ment som utdannings- og informasjonsformål og skal ikke betraktes som medisinsk råd. Ta kontakt med din lege dersom du har spørsmål eller bekymringer knyttet til helse, diagnostikk eller behandling. 

Siri Kristiansen,
Programleder
Siri Kristiansen har jobbet med radio siden 2005. Som programleder for direktesendt og preprodusert radio, som podkaster, produsent, utvikler og ja, det aller meste innen radio og podkast. Hun har også laget en dokumentar som fikk prisen for årets beste radio i 2008. Ellers er Siri komiker og har vært med i en rekke TV-programmer slik som Kompani Lauritsen og Skal vi Danse.

BIOGRAFI AV GJESTER

Nikolai Raabye Haugen,
Nyretransplantert

Nikolai Raabye Haugen er 24 år. Han har vært nyretransplantert 3 ganger. Han fikk sin første nyretransplantasjon som 3-åring. Nyren var fra moren hans, og han levde med den i 7 år. Han ble nyretransplantert igjen da han var 10 år, da han fikk en nyre av sin far. Fikk nyresvikt en måned før han fylte 18 år. Han lever nå med en nyre fra en anonym donor.

Ena Marie Roland,
Nyretransplantert

Ena-Marie Roland er 21 år og sykepleierstudent.
Hun brenner for organdonasjon etter hun selv har erfart viktigheten av å få et nytt organ.

Ena-Marie har hatt nyresvikt hele sitt liv, men var så heldig å få ny nyre i 2011. Hun er evig takknemlig.

Guro Helene Sørdalen,
Nyretransplantert

Guro Helene Sørdalen er 23 år. Hun ble nyretransplantert som 5-åring, da hun fikk bestefarens nyre. Tross tilstanden sin har hun hatt et så vanlig liv som mulig, selv om hun har perioder hvor alt står på vent, og hun befinner seg i en ‘sykehusboble’. For Guro er hverdagen friheten til å være frisk.

Tone Vidnes,
Fagutviklingssykepleier,
Avdeling for
transplantasjonsmedisin, sengepost transplantasjon, Rikshospitalet

Tone Vidnes er fagutviklingssykepleier og har jobbet på transplantasjon sengepost siden 2003. Tone Vidnes har en master i sykepleievitenskap og er nå stipendiat på Helsefag og forsker på helsekompetanse og nyretransplanterte.

Morten Heier Skauby,
Overlege, Seksj. For
transplantasjonskirurgi,
Klinikk for Kirurgi,
Inflammasjonsmedisin
og Transplantasjon,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet

Morten Heier Skauby er overlege ved seksjon for transplantasjonskirurgi, avdeling for transplantasjonsmedisin og spesialist i generell kirurgi og transplantasjonskirurgi.
Morten Heier Skauby sitter i representantskapet i Scandiatransplant, den skandinaviske organisasjonen for organutveksling og er nestleder i Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD). Han er spesielt involvert i det norske living donorprogrammet og nyretransplantasjon.

Fanny Bruserud,
Koordinerende sykepleier
for nyretransplantasjon,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet

Fanny Bruserud jobber som koordinerende sykepleier for nyretransplantasjon
ved Rikshospitalet. Hun har jobbet i nyreomsorgen i 26 år, de siste 21 årene med transplantasjonspasienter. Hun er tidligere styremedlem i faggruppa for nyresykepleiere
og har videreutdanning i nyresykepleie. Fanny Bruserud har et stort engasjement for denne
pasientgruppen.

Hege K. Pihlstørm,
Nefrolog, Avdeling for
Kirurgi, Transplantasjon
og Inflammasjonsmedisin,
nyreseksjonen,
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet

Hege K. Pihlstrøm er 45 år og har jobbet som nyrelege ved Rikshospitalet siden 2013. Hun har forsket bl.a. på skjeletthelse hos transplanterte og på genetiske faktorer, som kan bety noe for forløpet etter en nyretransplantasjon. I tillegg pleier hun å holde kurs for nytransplanterte pasienter om virkninger og bivirkninger av immundempende medisiner, samt om sex og samliv etter transplantasjonen.

Marte Theie Gustavsen,
Farmasøyt, Seksjon for
Nyremedisin, Avdeling for
Transplantasjonsmedisin.
Rikshopitalet

Marte er 30 år og har en master i farmasi. For tiden er hun stipendiat på Rikshospitalet, med  doktorgradsprosjekt, som går ut på å optimalisere den immundempende behandlingen etter nyretransplantasjon. Hun disputerte nylig med en avhandling innenfor tema ‘Tools to optimize the immunosuppressive treatment after renal transplantation’.

Stig Arne Kjellevold,
Nefrolog, Nyreseksjonen,
Sykehuset i Vestfold HF,
Tønsberg

Stig Arne Kjellevold er 49 år og har de siste 12 årene vært seksjonsoverlege ved nyreseksjonen ved Sykehuset i Vestfold HF i Tønsberg. Til sammen har han jobbet med nyremedisin i over 20 år hvorav 1 1/2 år var ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet hvor han hadde mye med oppfølging av nyre- og pancreastransplanterte. Han har vært en pågangsdriver for donorsaken med målsetting om å øke  tilgangen på organer for transplantasjoner. Han har regelmessig oppfølging av ca 80  nyretranslanterte personer og dermed solid erfaring fra fagfeltet.

Guri Bårstu Majak,
Gynekolog, Kvinneklinikken,
Oslo Universitetssykehus,
Ullevål sykehus

Guri Bårdstu Majak er overlege og seksjonsleder på gynekologisk avdeling OUS Ullevål. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og disputerte for graden PhD i januar 2018 med tema  ‘Pregnancy in Kidney Transplanted Women: Outcomes and effects on longterm maternal health and  graft survival’.